ม.หัวเฉียวฯ และ 10 สถาบันไทยและต่างประเทศจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มพหลัก  และ 10  สถาบันจากปฉก.) เจ้าภาระเทศไทยและต่างประเทศ  เจ้าภาพร่วม  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เจ้าภาพหลัก  และ  10  สถาบันจากประเทศไทยและต่างประเทศ  เจ้าภาพร่วม  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่  6  “งานวิชาการรับใช้สังคม”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ  ณ ชั้น 5 อาคารเรียน  มฉก.2  บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments