ม.หัวเฉียวฯ ที่แรกในประเทศไทยรับมอบหนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋” จำนวน 365 เล่ม หนังสือที่รวบรวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวินผู้มีคุณูปการต่อพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซันเป็นที่แรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่แรกในประเทศไทยรับมอบหนังสือชุด “ซิงหวินต้าซือเฉวี่ยนจี๋”  จำนวน 365 เล่ม หนังสือที่รวบรวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวินผู้มีคุณูปการต่อพุทธศาสนา เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน (วัดต้นแบบของไต้หวัน) สาธารณรัฐจีน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีเป็นประธานรับมอบ (กลางขวา) จากท่านพระอาจารย์ซินติ้ง (กลางซ้าย) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษยานุศิษย์ คณะผู้บริหารมูลนิธิแสงพุทธธรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีรับมอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. หนังสืออันทรงคุณค่านี้รวบรวมไว้ที่ห้องสมุดภาษาจีนชั้น 5 อาคารบรรณสาร มฉก. เป็นหนังสือที่อ่านง่าย สามารถใช้เป็นหนังสือหรือตำราเรียนที่นำมาศึกษาเองได้

Facebook Comments