ม.หัวเฉียวฯ มอบรางวัล “วินหมวกทองคำ ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ ครั้งที่ 2” แก่วินจักรยานยนต์สาธารณะเที่ยงธรรม

รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ ครั้งที่ 2” แก่วินจักรยานยนต์สาธารณะเที่ยงธรรม ซึ่งได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการเรื่อง การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การสวมหมวกคลุมก่อนสวมหมวกนิรภัย ความสะอาดของเครื่องแต่งกายและหมวกนิรภัย รวมทั้งมารยาทในการขับขี่และ การให้บริการ โดยความร่วมมือเก็บข้อมูลประเมินผลระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า ทหาร ร้อย.รส.ส.พัน 2 รอ.มว.รส. ประจำพื้นที่อำเภอบางพลี และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางโฉลง เพื่อเสริมแรงให้กำลังใจแก่ วินจักรยานยนต์สาธารณะที่มีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัย ณ มฉก. และวินเที่ยงธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments