มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน

คณะการแพทย์แผนจีน และสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)

โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. คุณกร ทัพพะรังสี นายกสภา มร.สส. และ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีสหเวชศาสตร์ มร.สส. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments