Huawei “Mini Mobile World Congress 2017” เทรนด์แห่งอนาคตเพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

Huawei จัดแสดงนวัตกรรม ICT ล่าสุด พร้อมแชร์โอกาสการเติบโตในงาน “Mini Mobile World Congress 2017” ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ภายในงานยังได้มีการกล่าวถึงเทรนด์และหัวข้อต่างๆ ที่จะช่วยกำหนดทิศทางเพื่อสร้าง “โลกที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารที่ดีกว่า” (Better-Connected World) ในยุคคลาวด์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภายในงาน “Mini Mobile World Congress 2017” ทาง Huawei ได้มีการแนะนำไฮไลท์เทคโนโลยี ICT ทั้ง 5 เทรนด์ ที่กำลังเป็นที่สนใจของทั่วโลกในขณะนี้ ได้แก่

1.การนำทุกสิ่งเข้าสู่เครือข่ายคลาวด์ (Build All Cloud Networks)

2.การสร้างวีดีโอให้เป็นบริการพื้นฐาน (Make Video a Basic Service) ซึ่ง Huawei ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์สำรวจพฤติกรรมของของการดูวีดีโอในปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคนดูทีวีมีอัตราลดลง และมีจำนวนการดูทีวีวออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีผลสำรวจถึงแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่นิยมของผู้คนพบว่ามีตั้งแต่ต่ำกว่า 1Gbps ไปจนถึงปริมาณสูงสุด 16Gbps

3.การเพิ่มคุณค่าเครือข่ายให้มากที่สุด / การพัฒนา 5G ให้ใช้งานได้จริง (Maximize Network Value / Bring 5G into Reality) ซึ่งทีมงาน Huawei ให้ข้อมูลว่าในการให้บริการเครือข่าย 5G สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกย่านความถี่ แต่ในปัจจุบันข้อจำกัดของโอเปอเรเตอร์ยังเป็นเรื่องของแบนด์วิธ เนื่องจากจะใช้งาน 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องมีแบนด์วิธอย่างน้อย 100MHz

4.ระบบปฏิบัติการดิจิทัลที่คล่องตัว (Agile Digital Operations)

5.การนำเทคโนโลยี IoT มาให้บริการ (IoT as a Service) ซึ่งในขณะนี้ทั่วโลกได้มีการนำ IoT มาใช้งานแล้วกว่า 60% โดยประเภทหลักที่ถูกนำมาใช้จะเป็นเรื่องของ Utility, Smart City, Smart Home และ Smart Health เป็นต้น

มร.สตีเว่น หวง รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Huawei ประเทศไทย เปิดเผยว่า Huawei มีความพร้อมที่จะให้เหล่าโอเปอเรเตอร์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้ามาร่วมศึกษาผลกระทบจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่มีต่อทุกภาคส่วน เช่น คลาวด์เน็ตเวิร์ค, 5G, วีดีโอ 4K / 8K และ IoT นอกจากนี้ Huawei ยังยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์หลักๆ และแม่แบบการดำเนินงานในอนาคต พร้อมช่วยโอเปอเรเตอร์ในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ให้สามารถเห็นช่องทางใหม่ๆ ในการเพิ่มผลประกอบการและต่อยอดวงจรธุรกิจจากการพัฒนาบริการและการสร้างสรรค์เครือข่าย

มร.สตีเว่น หวง รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Huawei ประเทศไทย

ยิ่งไปกว่านั้น Huawei ยังได้ผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในอุตสาหกรรมนำประสบการณ์ด้าน “Real-time, On-demand, All-online, DIY และ Social (ROADS)” มาปรับใช้ให้เป็นมาตรฐานหลักเพื่อความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล  หัวเว่ยจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล โดยเริ่มจากด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมให้ทันสมัยก่อนจะไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ และในตอนนี้เข้าสู่ช่วงการสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ของระบบดิจิทัล

Facebook Comments