Huawei แรงส์ บอก “ไม่มีใครทำเงินได้จาก Windows Phone”

Huawei เปลี่ยนแนวทางใหม่ ไม่ทำ Windows Phone ด้วยเหตุที่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทำกำไรให้บริษัท แต่ยังรอดูสถานการณ์ต่อไป อาจกลับมาทำอีกครั้งเมื่ออะไรๆดีขึ้น

PhoneHero

Joe Kelly ผู้บริหารของทาง Huawei กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ลงใน Seattle Times ว่าบริษัทไม่สามารถทำเงินได้จาก Windows Phone และคนอื่นก็ไม่มีใครที่สามารถทำเงินได้จาก Windows Phone ด้วย แต่ถ้าตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจมีการเปลี่ยนใจกลับมาทำอีกครั้งได้

ซึ่งในอดีต Huawei ก็เคยทำโทรศัพท์ Windows Phone ออกมาสองรุ่น ก่อนเปลี่ยนใจ มุ่งเน้นไปยัง Android จนถึงตอนนี้ โดยยอดขายของ Huawei ในปัจจุบันมาจากทั่วโลก 70 % และในสหรัฐฯ อีก 30 % ส่วนตัวเลขส่วนแบ่งตลาดของมือถือ Windows Phone ทั่วโลก อยู่ที่ 8.1 %

การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ถือเป็นข่าวร้ายของ Microsoft ที่พยายามจะผลักดันตลาดมือถือระดับล่างสู่จีนและอินเดียในตอนนี้ ด้วยการใช้โทรศัพท์ราคาถูกเช่น Lumia 530 ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา เพื่อให้กลยุทธ์ดังกล่าวผลักดันให้ตลาดเริ่มต้องการ Windows Phone ต่อไป

ที่มา The Next Web

Facebook Comments