หัวเว่ย ลุยโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามแนวคิด Internet of Things

หัวเว่ย (Huawei) ทุ่มเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อ “Neul” บริษัท startup ในสหราชอาณาจักร วางเป้าหมายผลักดันโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้กรอบ Internet of Things

huawei-smart-cities-01

การซื้อบริษัท Neul ในครั้งนี้ของหัวเว่ยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการใช้เทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบ Internet of Things เป็นการพัฒนาเซนเซอร์ที่เป็นประโยชน์ด้านน้ำมัน, การกลั่นก๊าซ, การเกษตร, การขนส่ง, การก่อสร้าง, การดูแลสุขภาพ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายใหม่ๆ ในราคาประหยัดและใช้พลังงานต่ำสำหรับเสริมศักยภาพให้กับอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามแนวคิดของ Internet of Things

สำหรับ Neul เป็นบริษัทในสหราชอาณาจักร ผู้วิจัย พัฒนาและให้บริการโซลูชั่นภายใต้แนวคิด Internet of Things หรือการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆสำหรับชีวิตประจำวันที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการรวมธุรกิจครั้งนี้ของหัวเว่ยและ Neul จะเป็นแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการยกระดับชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ที่มา Tech in Asia

Facebook Comments