Instagram เตรียมปล่อย “Sensitive Photos” ฟีเจอร์เบลอภาพและวีดีโอที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

Instagram เริ่มต้นระบบคัดกรองภาพและวีดีโอแบบใหม่ โดยในเร็วๆ นี้คาดว่าจะมีการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า “Sensitive Photos” เบลอภาพและวีดีโอที่เข้าข่ายความไม่เหมาะสม

“Sensitive Photos” ฟีเจอร์ใหม่ที่ Instagram เตรียมปล่อยให้ใช้ได้ในเร็วๆ นี้ เป็นส่วนหนึ่งในวิธีที่คัดกรองรูปภาพและวีดีโอที่อาจเข้าข่ายไม่เหมาะสม โดยบางภาพหรือวีดีโอที่ถูกเบลอจะเกิดจากผู้ใช้งาน Instagram ด้วยกันเองที่รายงานความไม่เหมาะสมส่งมายังทีมงาน Instagram ซึ่งหากทีมงานมีการตรวจสอบและพิจารณาว่าเข้าข่ายความไม่เหมาะสม ภาพและวีดีโอดังกล่าวจะถูกเบลอ พร้อมขึ้นข้อความกำกับว่า “This Photo Contains Sensitive content which some people may find offensive or disturbing” อย่างไรก็ตามภาพและวีดีโอที่ถูกเบลอไปแล้วจะมีปุ่ม “See Photo” ต่อท้ายอยู่ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้ Instagram รายอื่นๆ ที่มองข้ามความไม่เหมาะสมสามารถเข้าไปดูภาพและวีดีโอนั้นได้

อีกหนึ่งอัพเดตที่กำลังจะถูกปล่อยให้ผู้ใช้ Instagram เร็วๆ นี้ เป็นเรื่องของระบบล็อคอินแบบ 2 ชั้น (Two-Factor Authentication) การใส่โค้ดทุกครั้งก่อนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้

ที่มา Instagram

Facebook Comments