ปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “INTERNATIONAL COACHING FORUM” แทนคำขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริการของศูนย์ฯ

ปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “INTERNATIONAL COACHING FORUM” แทนคำขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริการของศูนย์ฯ 

International-Coaching-Forum-1
ภาพข่าวจากซ้ายไปขวา : ลำดับที่ 1 จากซ้าย Mrs.Phanit Tiravongchaipunt S.T.A.R. Coach (Self, Team, Ability, Result) People & Workplace Consultant ลำดับที่ 2 จากซ้าย Mr.Sitthimet Solthong Mental Coach-Mentally Fit Institute ลำดับที่ 3 จากซ้าย Mr.Michael A.Pomije ICF Professional Certified Mentor & Coach General Manager of MMS Thailand ลำดับที่ 4 จากซ้าย Dr. Cherie Carter-Scott ICF Master Certified Mentor and Coach, Trainer & Executive Coach, The Mother of Coaching ลำดับที่ 5 จากซ้าย อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลำดับที่ 6 จากซ้าย Mr.Jean-Francois Cousin Speaker, Author and Global Executive Coach, Greatness Leadership Coaching ลำดับที่ 7 จากซ้าย ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก โค้ชประจำศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา และที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) โดยความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “INTERNATIONAL COACHING FORUM”ภายใต้แนวคิด How we change เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริการของศูนย์ฯ ด้วยดีตลอดมา งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นโค้ชระดับโลกมาร่วมแชร์ความรู้เฉพาะด้านเมื่อในยุคปัจจุบันการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์การเป็นเรื่องที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณพร้อม … การโค้ชมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลกร นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพีอออล์อคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ถ. แจ้งวัฒนะ

Facebook Comments