iStudio ผนึกกําลัง “AIS” สร้างประสบการณ์ชีวิตดิจิทัลที่เหนือระดับ เดินหน้ากลยุทธ์ Exclusive Partnership

“iStudio” แบรนด์ชั้นนําด้าน Technology Retail ระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ SPVi และ อีก 2 พันธมิตรรายใหญ่ ตัวแทนจําหน่ายในนาม iStudio ผนึกกําลัง “AIS” สร้างประสบการณ์ชีวิตดิจิทัลที่เหนือระดับ เดินหน้ากลยุทธ์ Exclusive Partnership

istudio-01

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมอบประสบการณ์ชีวิตดิจิทัล เติมเต็มไลฟ์สไตล์ ครบ 360 องศา ให้ลูกค้าสร้างปรากฏการณ์ Ecosystem แห่งโลกดิจิทัล เป็นครั้งแรกของเมืองไทย! พร้อมให้คําแนะนําและใหบริการทุกท่านแบบมืออาชีพ เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าเอไอเอสและ iStudio แบบครบวงจร

istudio-04

Facebook Comments