แค่คลิก… รูปจาก Folder ก็แสดงใน Excel ทันที

นายเกาเหลาเคยฝันว่าจะเขียนทิปแนวแปลกประหลาดแหวกแนวของโปรแกรม Excel ในชนิดที่ชาว COMTODAY อ่านแล้วได้เกิดอาการทึ่ง!

ทิปนี้ใช่เลย เพราะนายเกาเหลาจะชวนให้ทุกคนมาสร้างให้ Excel สามารถพิมพ์ชื่อรูป แล้วพอคลิกปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา รูปชื่อเดียวกับที่พิมพ์ใน Excel และเซฟอยู่ในโฟลเดอร์แห่งหนึ่งในเครื่องจะปรากฏขึ้นมาในทันใด งานนี้ไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์หรือโปรแกรมอื่นใดติดตั้งเพิ่ม แต่เราสามารถทำได้เองจริงๆ เพื่อให้ง่ายกับการอธิบาย ขอให้ทุกคนโปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. สร้างตารางข้อมูล พร้อมวาดรูปสี่เหลี่ยมตามรูป

479_Show1

 

2. สร้างโฟลเดอร์ A ไว้ในไดรฟ์ C: พร้อมเซฟรูปไว้จำนวนหนึ่ง ตั้งชื่อไฟล์ว่า 11,22,33,44,55 และ 66

479_Show2

 

3. กด Alt + F11 เพื่อเข้าสู่โหมดการเขียน VBA ที่กรอบทางซ้ายให้ดับเบิลคลิกที่ Sheet1 จากนั้นพิมพ์โค้ดทั้งหมดนี้ลงไปในพื้นที่ทางด้านขวา

Sub ShowPicture()
Dim r As Range, ra As Range
Dim imgIcon As Object
Dim obj As Object
On Error Resume Next
With Worksheets(“Sheet1”)
Set ra = .Range(“G4”, .Range(“F65536”).End(xlUp).Offset(0, 1))
End With
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If Left(obj.Name, 4) = “Pict” Then
obj.Delete
End If
Next obj
For Each r In ra
Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
Filename:=”C:\A\” & r.Offset(0, -1).Value & “.jpg”, LinkToFile:=False, _
SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left, Top:=r.Top, _
Width:=r.Width, Height:=r.Height)
Next r
End Sub

479_Show3

 

4. กด Alt +Q เพื่อกลับหน้าจอ Excel ปกติ จากนั้นให้คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยม เลือก Assign macro -> Sheet.ShowPicture -> OK

479_Show4

 

5. ที่เซลล์ F4 พิมพ์ 55 แล้วคลิกปุ่มหรือสี่เหลี่ยมที่เราได้สร้างไว้ รูปจากโฟลเดอร์ที่ชื่อ 55 ก็จะแสดงขึ้นมา อะเมซิ่งเป็นอย่างมาก

479_Show5

 

 

Facebook Comments