สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แถลงข่าว โครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แถลงข่าว โครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” สนับสนุน บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพันธมิตร แถลงข่าวการมอบเงินทุนจำนวน 1,500,000 บาท สนับสนุนบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในการจัดทำโครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง โดยได้ร่วมกันออกแบบและจัดพิมพ์สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) มอบให้แก่ผู้ป่วยจำนวน 13,000 รายในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย พร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืน”

Facebook Comments