Mashable vs. Hashable

ใครที่เป็นสาวกโลกโซเชี่ยลคงคุ้นเคยกันดีกับฟังก์ชั่นที่มีชื่อว่า Mashable และ Hashable/Hashtag แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าฟังก์ชั่นเหล่านี้นั้นมันมีที่มาอย่าไร?

และนี่คือที่มาของฟังก์ชั่นสองตัวนี้

p86_number_475-page-001

ต้องนับถือคนที่ค้นพบจริงๆ หรืออีกอย่างก็ต้องพูดว่า ช่างสรรหาที่จะใช้งานกันจริงๆ

Facebook Comments