เมืองไทยประกันชีวิตรับ ‘เกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558’

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล ‘เกียรติยศบริษัทประกันชีวิต  ที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558’ และรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นประจำปี 2558 แก่ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  ในงานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

prime-ministers-insurance-awards
(ขวา) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล ‘เกียรติยศบริษัทประกันชีวิต ที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2558’ และรางวัล ‘บริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นประจำปี 2558 แก่ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ติดต่อกัน 10 ปี และรางวัลเกียรติยศ 3 ครั้งอย่างต่อเนื่อง

prime-ministers-insurance-awards-1

Facebook Comments