Apple, Facebook, Yahoo, Google, Microsoft, Twitter และอีกหลายบริษัท ร่วมมือยื่นหนังสือเรียกร้องให้ NSA ลดการสอดแนม

ผู้บริหารระดับสูงจากหลายบริษัทเทคโนโลยี นำโดย Tim Cook ซีอีโอ Apple ร่วมมือกันยื่นหนังสือต่อวุฒิสภาสหรัฐ เพื่อเรียกร้องให้ NSA ลดการสอดแนมผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

nsa-2

นอกจาก Apple แล้วยังมี Facebook, Yahoo, Google, Microsoft, Twitter, AOL, Linkedln, Dropbox และอีกหลายบริษัทเทคโนโลยี ในการร่วมมือยื่นหนังสือถึงวุฒิสภาสหรัฐ เพื่อพิจารณาการดำเนินการของ NSA หรือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ต่อการสอดแนม ดักฟังข้อมูลของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยหลายบริษัทเทคโนโลยีระบุว่า NSA ควรลดการเฝ้าระวังการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางสิทธิของประชาชน

การดำเนินการของ NSA ถูกเปิดโปงโดย Edward Snowden อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ซึ่ง Snowden ระบุว่ามีผู้นำกว่า 35 ประเทศถูกสอดแนม ขณะเดียวกันยังมีการเปิดเผยด้วยว่า NSA ได้มีข้อตกลงกับบางบริษัทเอกชนในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อประโยชน์ในการสอดแนม ดักฟังข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล์จะถูกถอดรหัสตรวจสอบข้อมูลก่อนจะถึงปลายทาง เป็นต้น

ที่มา appleinsider

Facebook Comments