Password (ตอนที่2)

การกู้รหัสผ่านและการตั้งรหัสผ่านใหม่

รหัสผ่านยิ่งมีมากก็ยิ่งจำยาก หากได้เข้าใช้งานบ่อยๆ ก็คงไม่เป็นไร เพราะถ้ามีการใช้งานบ่อยก็คงไม่เกิดปัญหาลืมรหัสผ่าน แต่ในกรณีที่เกิดลืมขึ้นมาล่ะ…จะทำยังไง ดังนั้นต่อไปนี้คือ วิธีกู้คืนรหัสผ่านเป็นขั้นตอนขั้นต้นเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใช้งานหน้าเว็บเพจต่างๆเหล่านี้ได้อีกครั้ง
2.1 Web board ไม่ได้เข้านาน มาใช้อีกทีจำรหัสผ่านไม่ได้ซะแล้ว
ขั้นตอนวิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานเว็บบอร์ด กรณีจำรหัสผ่านไม่ได้ มีวิธีการดังนี้
Webboard_001
ในหน้าเพจที่จะทำการ log-in ให้คลิกที่คำว่า ลืมรหัสผ่าน หรือ Forget Password
Webboard_002
ระบบจะปรากฏกล่องข้อความให้ใส่ Email (ที่ใช้สมัครสมาชิก) และชื่อยูสเซอร์เนม
Webboard_003
หลังจากใส่ข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งลิงก์เพื่อใช้ในการตั้งรหัสผ่านใหม่ไปให้เราทางอีเมล์
Webboard_004
ใน Inbox จะมีอีเมล์ส่งเข้ามา ในนั้นจะมีลิงก์ซึ่งใช้ในการตั้งรหัสผ่านใหม่
Webboard_005
เมื่อกดลิงก์จากในอีเมล์ เราจะถูกพากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่
Webboard_006
หากตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จ ระบบก็จะปรากฏข้อความบอกว่า รหัสผ่านของคุณได้ถูกเปลี่ยนแล้ว ให้ใช้รหัสผ่านใหม่ในการเข้าระบบครั้งต่อไป
Webboard_007
เพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บบอร์ดได้แล้ว

Facebook Comments