คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อ “ก๊อปกระหน่ำ โหลดมั่ว ลอกกระจาย ได้…ไม่คุ้มเสีย”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 – กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ก๊อปกระหน่ำ โหลดมั่ว ลอกกระจาย ได้…ไม่คุ้มเสีย” ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 12 และสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

p-pathom

(ขวามือ) : คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาของกรมทรัพย์สินทางในหัวข้อ “ก๊อปกระหน่ำ โหลดมั่ว ลอกกระจาย ได้…ไม่คุ้มเสีย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ รวมถึงผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ ลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยในงานเสวนาได้รับเกียรติจากคุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน),  คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย), คุณกนกวลี กันไทยราษฎร์ (นักเขียนนวนิยาย) และคุณวรพันธ์ โลกิจสถาพร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด) เข้าร่วมในการเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ โดยมีคุณเขมะศิริ นิชชากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

Facebook Comments