บริษัท CP All บริษัท Counter Service ร่วมกับสำนักงานนายกรัฐมนตรี ชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งน้ำใจสู่พี่น้องชาวเนปาล

จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลที่ผ่านมา ทางบริษัท CP All บริษัท Counter Service ร่วมกับสำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อร่วมส่งน้ำใจสู่พี่น้องชาวเนปาล

prayfornapal

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาล ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวผ่านโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” บริจาคเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven  หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

Facebook Comments