preview-samsung-galaxy-note-8-01

Preview Samsung Galaxy Note 8

Preview Samsung Galaxy Note 8 ความสนุกของการขีดเขียน เริ่มต้นอีกครั้ง

Facebook Comments
Preview Samsung Galaxy Note 8

Stay with us

204,876FansLike
79,501FollowersFollow
4,146SubscribersSubscribe

[บทสรุป] เปิดตัว LIBRA สกุลเงินดิจิตอลจาก Facebook มูลค่าคงที่ ความน่าเชื่อถือสูง และผลกระทบทั่วโลก

จากข่าวลือช็อกโลก สู่การเปิดตัวที่ทำให้โลกต้องสะเทือน เมื่อทาง Facebook ประกาศเปิดตัว LIBRA สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ของตัวเอง ชูโรงเรื่องความคงที่ ความปลอดภัย และเชื่อถือได้