นศ.มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อการสอนจับต้องได้ เทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง

กลุ่มนศ.จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มอบสื่อการเรียนการสอนทำมือให้กับโรงเรียนในชนบท เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน มอบสื่อการเรียนการสอนทำมือให้กับโรงเรียนในชนบท เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้อง ๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อความรู้ความเข้าใจเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวินัย ศรีกนก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า สื่อการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกล นอกจากการขาดแคลนครู ยังขาดสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นในฐานะของนักเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงได้จัดโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำสื่อที่ได้พัฒนาขึ้นส่งมอบให้กับทางโรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ลงพื้นที่ในการส่งมอบสื่อ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ,โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อและพัฒนาการสอน ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อและกิจกรรม ฝึกความเป็นผู้นำและการมีจิตสาธารณะ

“พลอย” นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ประเสริฐ เล่าว่า “สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยเสถียรในพื้นที่ที่ยังห่างไกล ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนทำมือมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ในการได้สัมผัสของจริงช่วยในเรื่องของการจดจำที่ดีกว่า” ในกลุ่มของตนเองมีสมาชิกทั้งหมด 58 คน ลงพื้นที่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี ซึ่งตอนเช้าทางโรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบวิชาการ ส่วนช่วงบ่ายสอนทางด้านวิชาชีพ เป็นการเรียนการสอนแบบนอกระบบ โดยได้นำสื่อจำนวน 30 ชิ้น แบ่งออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กๆ มีความตื่นเต้น และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมฐาน และยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องๆ ด้วย ในการมอบสื่อในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการมีจิตอาสาและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของทั้งตนเองและน้องๆ ด้วย

ตัวแทนการส่งมอบสื่อ โรงเรียนเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี “วรรณ” นางสาววรรณิกา ภิรมย์แก้ว เล่าว่า มีนักเรียนจากทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 29 คน โดยมีการจัดกิจกรรมตามรายวิชา 5 ฐาน ได้แก่ ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานภาษาอังกฤษ ฐานคณิตศาสตร์ ฐานภาษาไทย และฐานศิลปะ โดยแต่ละฐานเป็นสื่อการสอนที่ผลิตโดยนักศึกษารวมทั้งหมด 30 ชิ้น จากการสังเกตนักเรียนให้ความร่วมมือและรู้สึกสนุกกับสื่อการสอนที่ได้นำไป ซึ่งสื่อการสอนมีประโยชน์กับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก “การผลิตสื่อที่สามารถจับต้องได้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จะเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” การไปส่งมอบสื่อในครั้งนี้รู้สึกดีที่ได้ให้แหล่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

“ตั๊ก” นางสาวตติยาพร ตาลพุดซา เล่าว่า ลงพื้นที่ โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ จ.เพชรบุรี เล่าว่า ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้กับน้องๆ น้องๆ ดีใจที่ได้รับสื่อ เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ทำให้ตนเองและเพื่อนมีกำลังใจในการทำสื่อ ถ้ามีโอกาสจะนำสื่อการสอนมาบริจาคอีก ระหว่างที่สาธิตการใช้สื่อให้กับน้องๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้น ให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้สื่อมีความสมบูรณ์แบบและสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน นอกจากสื่อการสอนแล้ว ยังมีชุดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI อีก 5 ชุด เพื่อให้คุณครูนำไปสอนน้องๆ ต่อไป

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษา ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง แต่ด้วยข้อจำกัดของชีวิตชนบทที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา เทคโนโลยีไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควร ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนที่จับต้องได้ จึงมีบทบาทมากกว่า

Facebook Comments