บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เจ๋ง!! ซิวรางวัลแผนการตลาด ‘ฮอนด้า’

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรมฮอนด้า ขึ้นแท่นเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 40

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในชื่อทีม ‘Super Cub 99H’ นำโดย น.ส.พิมพ์ชนก ศรีจันทร์ “พิมพ์”, น.ส.กัลปังหา  จันดากูล “ปัง”, น.ส.ธารารัตน์ สัตย์ธรรม “เฟิร์น”, น.ส.อรปภา  ธงริ้ว “ทราย” พร้อมด้วย นายอนุชิต รักเดช “จา” และนายปรัชญา  ศรีโอฬาร์ “ท๊อป” ชนะเลิศในโครงการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดในครั้งนี้กว่า 600 ทีมและได้เป็นตัวแทนภูมิภาค/เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมแสดงศักยภาพในงาน Bangkok International Motor Show 2019 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่อิมแพค เมืองทองธานี

ตัวแทนในทีม น.ส.พิมพ์ชนก ศรีจันทร์ “พิมพ์” เล่าว่าตนเองและเพื่อนในทีมได้เข้าร่วมประกวดวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องและตรงกับสาขาวิชาตนเองกำลังศึกษาอยู่ ได้ร่วมประชันความรู้ความสามารถจนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประจำเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนเขต/ภาค เพื่อร่วมโชว์ศักยภาพในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 40  “สิ่งหนึ่งที่ได้รับจากการแข่งขัน คือ การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ” ภายใต้การดูแลของอาจารย์สาขาวิชาการตลาด นำโดย ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ รวมถึงได้รับความร่วมมือที่ดีจากรุ่นพี่รุ่นน้องของคณะร่วมด้วย

อีกหนึ่งเสียงที่ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ นั่นคือ น.ส.กัลปังหา  จันดากูล “ปัง” บอกว่ากิจกรรมในโครงการนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Seminar Day ที่เป็นการให้ความรู้และเปิดมุมมองความด้านการตลาดเกี่ยวกับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของฮอนด้า ส่วนที่สองคือ Present Day จะเป็นนำเสนอแผนการตลาดต่อคณะกรรมการ และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาดจริงในสถาบันการศึกษาของตน ส่วนที่สามคือ Event Day ที่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เป็นการจัดกิจกรรมจริงในสถานที่จริงตามแผนงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งผลการตัดสินได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนภาค/เขต เข้าร่วมจัดงานกับฮอนด้าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 40 “ดีใจมากที่จะได้รับประสบการณ์จริงในการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมระดับประเทศ ที่จะทำให้พวกเราได้เรียนรู้ของจริง สนามจริงกับบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ในครั้งนี้”

ขณะที่ น.ส.ธารารัตน์ สัตย์ธรรม “เฟิร์น” เล่าถึงประโยชน์และประสบการณ์จากการเข้าร่วมครั้งนี้ว่าเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผนการตลาดและสร้างสรรค์ผลงาน ที่ถือว่าเป็นประยุกต์จากสิ่งที่เรียนมาทั้งจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้สอน หนังสือตำรา ได้นำมาใช้ในสถานการณ์จริง ได้ฝึกการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการบริหารจัดการ นับว่าเป็นประโยชน์และสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นนักการตลาดที่ดี ก่อนจะสำเร็จการศึกษา “ภูมิใจ…ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ”

ปิดท้ายด้วย นายอนุชิต รักเดช “จา” ได้สรุปข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมว่า ข้อมูลพื้นฐานอันเป็นหัวใจหลักของการจัดกิจกรรม คือรายละเอียดที่โดดเด่นผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน เพื่อนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์การจัดกิจกรรมและกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดการจัดกิจกรรม ที่ต้องวัดผลการรับรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และจะต้องสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นจริงได้

อนุชิต ยังกล่าวอีกด้วยว่า “การได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จะเติมเต็มทักษะวิชาชีพการเป็นนักการตลาดที่ดีได้ และผมอยากจะย้ำเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้คำนึงถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย มีสติและไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ติดตามและให้กำลังใจ 6 สุดยอดนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ที่จะร่วมแสดงศักยภาพในงาน Bangkok International Motor Show 2019 ที่จะถึงนี้ต่อไป.

Facebook Comments