เพชรราชมงคลธัญบุรีลัดฟ้า เติมประสบการณ์ ‘สิงคโปร์’

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกว่า 60 ชีวิต เดินทางร่วมโครงการ ‘เพชรราชมงคลธัญบุรี’ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม และนำมาใช้เป็นแนวคิดต่อยอดงานต่อไป ณ ประเทศสิงคโปร์

“เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้เห็นมุมมองความคิดที่กว้างขึ้น เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต สร้างความตื่นตัวในการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารด้วยภาษาสากล” เป็นนโยบายที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการเพชรฯ ปี 2561 ครั้งนี้ นำโดย ผศ.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ปิยนุช จริงจิตร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่พานักศึกษาเรียนรู้ด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence :CQ) และเวิร์กชอปลงพื้นที่จริงตามโจทย์ที่ได้รับในย่าน ไชน่าทาว์น ลิตเติ้ลอินเดีย และอาหรับสตรีท แล้วนำมาแชร์ไอเดียเรียนรู้ร่วมกัน

เพชรราชมงคลธัญบุรีต่างเก็บเกี่ยว เติมความรู้ด้วยความมุ่งมั่นและสนุกสนาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ลองมาฟังฟีคแบคจากตัวแทนเพชรฯ ธัญบุรี ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เริ่มต้นจาก “ฟิน” พุทธินันต์ หมายมั่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เล่าบรรยากาศให้ฟังว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่ทันสมัย มีบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างที่คุ้มค่า มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้อยู่รอบตัว การได้มาเวิร์กชอปครั้งนี้ ได้ฝึกทั้งภาษา การสื่อสาร การเดินทาง ได้เห็นมุมมองการพัฒนาใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ถือว่ามีประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นต้นแบบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาตนเอง ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่ให้โอกาสโอกาสในการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้

ด้าน “เนส” นิรัติกานต์ สุขพนัด คณะศิลปศาสตร์ประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เล่าว่า จากได้ลงพื้นที่ฝึกการทำงานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมแล้ว ทำให้เห็นว่าทุกศาสนาและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องมีการกีดกันหรือแบ่งแยก จุดเด่นของสิงคโปร์ข้อหนึ่งที่เด่นคือเรื่องความสะอาด มีการจัดการขยะอย่างเต็มประสิทธิภาพ ถังขยะมีการแบ่งช่องชัดเจนเพื่อการแยกขยะ ทั้งกระดาษ พลาสติก กระป๋องและขยะทั่วไป เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อยากให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันรักษาความสะอาด รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ “เซฟ” ชิษณุพล พงศ์ภัคมูลนาม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เล่าว่าได้เรียนรู้ Cultural Intelligence Model จากนั้นออกไปเรียนรู้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกลุ่ม แล้วมานำเสนอสิ่งที่เจอ ได้รับโจทย์ให้ไปศึกษาที่อาหรับสตรีท ซึ่งเป็นย่านที่มีสีสันและมีนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปมากมาย ได้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมอาหรับ ได้พูดคุย สัมภาษณ์กับผู้คนในย่านนั้น ได้ลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่ม เสน่ห์ของสิงคโปร์คือความหลากหลายของผู้คนที่มาอยู่รวมกัน และการเดินทางของสิงคโปร์ในแต่ละจุดของการท่องเที่ยวมีความสะดวกมาก

ปิดท้ายที่ หนุ่มคมเข้มจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่น “เจมส์” ชญานิน สงวนพงศ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวว่า สำหรับผมการใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นอะไรที่ท้าทาย สนุกและได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและแนวคิดมากมาย แม้ผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนัก แต่ผมก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษากายในการสื่อสารจริงด้วยความมั่นใจ “การได้ไปเปิดประสบการณ์ต่างประเทศครั้งนี้ ส่วนหนึ่งผมจะมาพัฒนาตัวผมเองต่อไป ขอเป็นตัวแทนขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่ปั้นแต่งและเจียระไนนักศึกษาให้แหลมคม มีคุณค่าดังเพชร ที่พร้อมกระโดดเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป”

Facebook Comments