ขอเชิญชม นิทรรศการ โพสพาญชลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

นิทรรศการ “โพสพาญชลี” งานแสดงผลงานประติกรรม และจิตรกรรม รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระแม่โพสพ  ณ หอศิลป์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่บางเขน

รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า นิทรรศการ “โพสพาญชลี” คุณพระโพศรี เทวนารีแห่งนาข้าว PHOSAPANCHALEE : The Value of Goddess of Rice งานแสดงผลงานประติกรรม และจิตรกรรมซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากพระแม่โพสพ  นิทรรศการ โพสพาญชลี โพส มาจากคำว่า โพสพ ชลี คือ การอัญชลี การไหว้ การสักการบูชาพระแม่โพสพ ในบุญคุณของเมล็ดข้าว ซึ่งทุกคนรับประทานข้าวอยู่แล้ว ให้ระลึกถึงคำข้าวทุกคำ ระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพสพ ซึ่งมีท่านเป็นที่ระลึกในการทำสิ่งดีๆ ต่อไป

โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่1 เป็นส่วนของผลงานเมล็ดข้าว และ อีกส่วน ผลงานพระแม่โพสพ ทั้งที่เป็นจิตรกรรม และประติมากรรม ถ่ายโยงจากความคิด วิธีการศึกษาของโบราณ ตั้งแต่ยุคสมัยยุโรปและเอเชีย มาสู่ศิลปะไทยที่เป็นผลงานประติมากรรม ผ้ายันต์และเหรียญ และถ่ายทอดสู่งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสมาคมสโมสรพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ ไร่เชิญตะวัน และ เรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์ ร่วมจัดสร้างเหรียญพระแม่โพสพยืน เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างโรงเรียนชาวพุทธเศรษฐศาสตร์ และจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ ไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย และนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน และผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในชนบท ให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญกัน

ซึ่งปลายทางเป็นที่ประจักษ์ ได้เอาสิ่งที่คิดจากงานวิจัยที่เป็นนักการศึกษา และเป็นครูอาจารย์ มาสู่งานสร้างสรรค์ ตอบโจทย์สู่เชิงพาณิชย์ แต่การทำงานเชิงพาณิชย์นี้ไปสู่สังคม การเชื่อมโยงองค์ความรู้มาสู่งานสร้างสรรค์ ไปบริการแก่สังคมอีกที การให้กับศาสนา การให้สังคม โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  ณ หอศิลป์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่บางเขน เวลา 16.00 น. ผู้สนใจเข้าชมสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 13.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกวิดา โทร 088-5206464

Facebook Comments