ผ้ามัดย้อม ฝึกจินตนาการทางสมองผู้สูงอายุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอนมัดย้อม ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ฝึกจินตนาการทางสมองส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โครงการสร้างความสุข 5 มิติ ในวัยเตรียมและหลังเกษียณ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านฟ้ารังสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอนมัดย้อม ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ฝึกจินตนาการทางสมองส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โครงการสร้างความสุข 5 มิติ ในวัยเตรียมและหลังเกษียณ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านฟ้ารังสิต

นางสาวอังคณา อมรลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลบึงยี่โถ เล่าว่า สำหรับโครงการสร้างความสุข 5 มิติ ในวัยเตรียมและหลังเกษียณ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านฟ้ารังสิต (รุ่นที่ 7) การจัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุน เวียนไปตามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ หมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่บ้านสถาพร และหมู่บ้านปิยวรารมย์ ซึ่งตัวของกิจกรรมจะสลับเปลี่ยนไป แต่จะเน้นกิจกรรมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต่อสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี สำหรับกิจกรรมผ้ามัดย้อมเป็นอีก 1 กิจกรรม ที่ช่วยฝึกจินตนาการทางสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน 40 คน

นายสุระจิตต์ แก่นพิมพ์ เล่าว่า ในการลงพื้นที่สอนมัดย้อมผ้า ในวันนี้ได้นำวิธีการมัดย้อมภาพแบบเย็นมาวอย เนื่องจากกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้สูงอายุจะได้ลงมือทำ และได้เรียนรู้กระบวนการ นอกจากนี้ยังสอนเทคนิคในการมัดลวดลายต่างๆ เทคนิคในการเลือกผ้า สำหรับสีที่นำมาย้อมเป็นสีที่ปลอดภัย โดยผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนมาก สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่จะนำไปต่อยอด สามารถทำได้ ด้วยตลาดของผ้ามัดย้อม เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากเสื้อผ้าในการสวมใส่แล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงในการมัดย้อมกระเป๋า สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

นายขุนไกร สุขสุมิตร อดีตนายอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม ข้าราชการบำนาญ เล่าว่า กิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประทับใจมาก เช่นเดียวกับกิจกรรมมัดย้อมผ้าในวันนี้ ได้รู้กรรมวิธีในการทำ เคยแต่สวมใส่ ได้มาเรียนรู้กระบวนการทำ สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทุกคนตั้งใจเรียน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มบางคนยังจะนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต

เช่นเดียวกับข้าราชการบำนาญอดีตคุณครูโรงเรียนวัดหลักสี่ นางจารุวรรณ เข็มปรุ เล่าว่า ความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ เป็นกิจกรรมสร้างจินตนาการทางศิลปะ การมัดย้อมผ้า เกิดจากกระบวนการมัดผ้า ซึ่งมีเทคนิคและลวดลายในการมัดที่แตกต่างกัน และเทคนิคตามใจฉันเป็นลวดลายเดียวในโลก ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละบุคคล มองว่าการมัดย้อมผ้าสามารถสร้างอาชีพได้สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมีรายได้เสริม ส่วนตนเองอายุปัจจุบัน 71 ปี คงไม่ทำขาย จะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปถ่ายทอด บอกต่อให้หลานๆ ที่บ้าน สวมใส่ภายในครอบครัว

ผลงานเสื้อมัดย้อมแต่ละตัว เกิดจากการจินตนาการของแต่ละคน ที่ตั้งใจลงมือทำ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพใจที่ดี

Facebook Comments