มทร.ธัญบุรี เชิญชวนน้องๆ เข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และอาชีวะศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิศวกรรมศาสตร์เชิงปฏิบัติการการเรียนรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และอาชีวะศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิศวกรรมศาสตร์เชิงปฏิบัติการการเรียนรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้เยาวชนที่สนใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้รับความรู้และมุมมองด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรวมไปถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย เทคโนโลยี IoT แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม ทบทวนความรู้พื้นฐานและการโปรแกรมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ แนะนำ NETPIE และแนวคิดการพัฒนาด้วย Platform เรียนรู้การพัฒนาอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานกับ NETPIE Platform โรงเรียนหรือวิทยาลัยเทคนิคใดสนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง http://ete.en.rmutt.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.นิสิต โทร.091-5429889

Facebook Comments