มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 27 – 31 ส.ค. นี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์  และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  32 ประจำปีการศึกษา  2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์  และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  32 ประจำปีการศึกษา  2560  จำนวน  27,525  ราย  ในวันที่  27 – 31 สิงหาคม 2561  วันละ  2  รอบ  (ช่วงเช้าและช่วงบ่าย)  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถนนรังสิต  –  นครนายก  กม.13  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง  ถ.รังสิต – นครนายก  กม.13  (คลองหก)  จังหวัดปทุมธานี  โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.  081-2052989 หรือแผนที่การเดินทางได้ที่ www.graduation.rmutt.ac.th

Facebook Comments