มทร.ธัญบุรี สวมใส่ผ้าไทยเสน่ห์ผ้าไทยรวมใจศิลปศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย ตลอดจนเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิจในยุคปัจจุบัน

นางมธุรา สวนศรี อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า จัดโครงการ “เสน่ห์ผ้าไทยรวมใจศิลปศาสตร์” เชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากรของคณะร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นในทุกวัน  เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย ตลอดจนเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยได้รับการตอบรับจากอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 ในการสวมใส่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการแต่งกายให้กับนักศึกษา และในขณะนี้ทางสาขาการท่องเที่ยวได้มีการดำเนินโครงการ “เสน่ห์ผ้าไทยเสน่ห์ท่องเที่ยว” ในการรณรงค์ให้นักศึกษาสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี

นางสาวฐิญาภา เสถียรคมสรไกร อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว เล่าว่า ทางสาขาได้จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติไทย ทางสาขาจึงได้จัดโครงการ “เสน่ห์ผ้าไทยเสน่ห์ท่องเที่ยว” ขึ้นมา โดยริเริ่มที่นักสาขาการท่องเที่ยว เนื่องจากต้องการปลูกฝังการแต่งกายสวมใส่ภาษาไทย เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ เนื่องจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องออกไปทำงานในส่วนของทูต มัคคุเทศก์ สำหรับชุดในการสวมใส่ เป็นเสื้อม่อฮ่อมที่ทางสาขาออกแบบโดยอาจารย์มธุรา สวนศรี ส่วนผ้าถุงที่สวมใส่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละคน

“ดรีม” นางสาวปรียาพร รัศมี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว เล่าว่า ชอบโครงการนี้มาก ได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งผ้าไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ผ้าม่อฮ่อมที่สวนใส่เป็นผ้าพื้นเมือง น้อยครั้งที่ตนเองจะได้สวมใส่ กลายเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวไปแล้ว ถือเป็นโครงการที่ดี นักศึกษาทุกคนของสาขาให้ความร่วมมือในการสวมใส่ผ้าไทย

เช่นเดียวกับ “แม็กกี้” นายจิรายุ ปึกขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว เล่าว่า ส่วนตัวอยากสวมใส่อาทิตย์ละ 2 วัน เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สวมใส่ผ้า ผ้าไทยที่สวยใส่สบาย ตนเองใส่เสื้อม่อฮ่อม และกางเกงสแลคสีดำ “มันดูคล่องตัวและดูสุภาพ” การปลูกฝังในเรื่องของการแต่งกายของสาขาเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งทางสาขาจะมีกฎระเบียบให้นักศึกษาแต่งกายเรียบร้อยเป็นการฝึกตัวนักศึกษาในการออกไปทำงานในอนาคต

“การปลูกฝังจิตสำนึกคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานความเป็นไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น”

Facebook Comments