ด่วน มทร.ธัญบุรี รับโควตา ปวช./ปวส. เฉียดพันคน !!

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดรับทั้งหมดจำนวน 936 คน ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2560 (วันสุดท้ายชำระเงินในระบบได้ถึงเวลา 22.00 น.) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 549 3615 

Facebook Comments