อีก 10 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์จะเป็นผู้ช่วยสำหรับวงการแพทย์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามีมาบทบาทอย่างมากในทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม ยิ่งในยุคปัจจุบันหลายสาขาอาชีพเริ่มมีการนำ Artificial Intelligence (AI) หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสนับสนุนระบบการทำงานแทนที่การใช้แรงงานมนุษย์ และในอนาคตข้างหน้า หุ่นยนต์ที่มีความสามารถสูงขึ้นภายใต้ AI จะเข้าสมทบกับการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลมากขึ้น

robot-nao-mit-1

Julie Shah ศาสตราจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ของสหรัฐฯ ได้ทำการทดสอบหุ่นยนต์ Nao ด้วยการป้อนโปรแกรมพิเศษ เพื่อให้ Nao สามารถสื่อสารกับแพทย์ได้ ซึ่งการทดสอบจะเน้นไปที่การป้อนคำสั่งด้วยเสียง และระบบของ Nao จะทำการประมวลผลอย่างรวดเร็ว ก่อนส่งคำตอบที่ดีที่สุดให้กับแพทย์

ซึ่งหนึ่งในความสามารถที่กำลังทดสอบในเบื้องต้นนี้เป็นการให้หุ่นยนต์ Nao สามารถให้คำแนะนำหรือเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตัดสินใจที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับอาการ รวมไปถึงยังเป็นผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องพัก และจัดตารางการทำงานพยาบาลสำหรับดูแลคนไข้ได้ด้วย

หลังจากที่ Julie Shah ได้เฝ้าสังเกตการทดสอบการใช้หุ่นยนต์ Nao ทำงานร่วมกับพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง พบว่าการตัดสินใจของ Nao ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาให้กับพยาบาลได้มากขึ้นถึง 90%

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์จาก MIT ยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่ออัพเกรดให้หุ่นยนต์ Nao สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในระดับสูง พร้อมมีทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นภายใน 10 ปีข้างหน้านี้

อ้างอิงจาก Techinsider

Facebook Comments