บ.กลางฯ รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards”
ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ประเภทรางวัลเกียรติยศในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” 13th Thailand Road Safety Seminar : Invest for Sustainable Road Safety ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments