ประกันภัยเวียดนามศึกษาดูงานบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Vietnam National Bureau of Insurance ประเทศเวียดนาม

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Vietnam National Bureau of Insurance ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดนอาเซียน ตามพิธีสารที่ 5 ของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ณ ห้องประชุมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

Facebook Comments