บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์โครงการ “กรุงเทพมหานคร…เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในโครงการ “กรุงเทพมหานคร…เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้ในโครงการ “กรุงเทพมหานคร…เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” (Saving all livse Thai people : Opening up Bangkok) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย มีวินัยด้านการจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเกิดความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 กองบังคับการตำรวจจราจร

Facebook Comments