Samsung ออกโรงชี้แจง Smart TV ไม่สามารถเก็บบันทึกการสนทนาของผู้ใช้ได้

กลายเป็นประเด็นที่ผู้ใช้ Samsung Smart TV ต้องสะดุ้งไม่น้อย เมื่อมีรายงานว่าระบบสั่งงานด้วยเสียงภายใน Smart TV สามารถบันทึกการสนทนาของผู้ใช้ พร้อมส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยัง Samsung รวมถึงบุคคลที่สาม ก่อให้เกิดความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว จน Samsung ต้องออกมาชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

ภายหลังจากการประกาศนโยบายการทำงานของฟีเจอร์ Voice Recognitions ภายใน Smart TV ทำให้เกิดความสับสนและความกังวลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ทำให้ Samsung ต้องรีบเร่งแก้ไขนโยบายดังกล่าวเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยระบุว่าฟีเจอร์ Voice Recognitions จะไม่มีการบันทึกการสนทนาใดๆ ของผู้บริโภค ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวนี้จะมีระบบการทำงานสองส่วน ในส่วนแรกจะมีไมโครโฟนฝังอยู่ภายใน Smart TV สำหรับรองรับคำสั่งด้วยเสียงในการเปลี่ยนช่องหรือปรับระดับเสียง และคำสั่งเหล่านี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลหรือถูกส่งออกไปแต่อย่างใด

ส่วนที่สองเป็นไมโครโฟนที่ติดตั้งอยู่ภายในรีโมทคอนโทรลสำหรับการควบคุมจากระยะไกล เช่น การแนะนำภาพยนตร์ เป็นต้น ซึ่งเจ้าไมโครโฟนบนรีโมทนี้ Samsung ชี้แจงว่าจะมีการเก็บรวบรวมคำสั่งเสียงของผู้บริโภคก็ต่อเมื่อเกิดคำขอการค้นหาข้อมูลและมีการกดปุ่มยืนยันการควบคุมระยะไกลบนรีโมทหรือบนหน้าจอ และสั่งงานด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนภายในรีโมท โดยข้อมูลเสียงที่ถูกจัดเก็บเหล่านี้จะคอยทำหน้าที่เรียนรู้เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือนักแสดงที่ผู้บริโภคชื่นชอบ และช่วยให้คำแนะนำในการเลือกครั้งต่อไปในอนาคตได้

ทั้งนี้ Samsung ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคสามารถปิดฟีเจอร์ Voice Recognitions ได้เองผ่านเมนูการตั้งค่า และยืนยันว่าจะไม่มีการบันทึกการสนทนาใดๆ ของผู้บริโภคอีกด้วย

ตามข้อความเดิมจากนโยบายการทำงานของฟีเจอร์ Voice Recognitions ระบุว่า “Samsung อาจเก็บข้อมูลหรือเสียงและข้อความที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการใช้งาน Voice Recognitions เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นกลับไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังคำพูดที่อาจมีความเป็นส่วนตัวเกินไปหรือคำพูดที่อ่อนไหว เนื่องจากข้อความเสียงจะถูกบันทึกและส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม … ”

ที่มา Venturebeat

Facebook Comments