ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มอบนวัตกรรมไฮเทค IIoT ให้ม.ขอนแก่น

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IIoT (Industrial Internet of Things)

มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ (ที่ 2 จากขวา) ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค และคุณพรเพ็ญ โสธนะพันธุ์ (ขวาสุด) รองประธาน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี และศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร (ซ้ายสุด) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IIoT (Industrial Internet of Things) พร้อมสนับสนุนชุดสาธิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม รวมมูลค่า 1,201,156 บาท เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การทำงานของนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยชไนเดอร์ ให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาที่เป็นรากฐานของของประเทศในการผลิตกำลังคน เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย งานดังกล่าวมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments