ซีเกท เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีการเงิน 2015

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “ซีเกท”) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีการเงิน 2015 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

seagate_logo_3664_678x452

ในช่วงไตรมาสที่ 1 บริษัทรายงานยอดรายรับประมาณ 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น 27.8% กำไรสุทธิ 381 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี 1.13 เหรียญสหรัฐ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้น 28.1% กำไรสุทธิ 453 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.34 เหรียญสหรัฐ (ยังไม่รวมผลกระทบของบางรายการ)

ในช่วงไตรมาสที่1 ของปีการเงิน 2015 ซีเกทมีกระแสเงินสดประมาณ 602 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงาน ใช้เงิน 140 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและใช้เงิน 183 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้นสามัญประมาณ 3 ล้านหุ้นคืน รวมแล้วมีการออกหุ้นสามัญใหม่และหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น รวม 327 ล้านหุ้นในช่วงสิ้นสุดไตรมาสดังกล่าว ทำให้มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดที่มีภาระผูกพันและเงินลงทุนระยะสั้น รวมกันทั้งสิ้น ประมาณ 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท (Steve Luczo, Seagate’s chairman and chief executive officer) กล่าวว่า “ผลประกอบการทางการเงินของเราในไตรมาสที่ 1 นั่นแข็งแกร่งมาก เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลในเครื่องพีซีและคลาวด์สูงกว่าที่เราคาดไว้ เราพัฒนาบทบาทในตลาดจัดเก็บข้อมูลด้วยการสร้างความแข็งแกร่งและการลงทุนในเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลหลัก รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้วยระบบและโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ตลอดจนการควบรวมเทคโนโลยีแฟลช เรายังคงมั่นใจในศักยภาพในการสร้างรายได้และโอกาสต่าง ๆ ในอนาคต ดังที่เห็นได้ชัดจากการปรับเป้าหมายการจ่ายเงินปันผลประจำปีของเราที่เพิ่มขึ้นถึง 26% เป็น 2.16 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น”

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินจะอยู่ในเว็บไซต์ของนักลงทุนของซีเกท ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.seagate.com/investors

Facebook Comments