ซีเกทจับมือสวทช. และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 10

เกทจับมือสวทช. และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ  จัดค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 10 เปิดโอกาสให้เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้สัมผัส ความท้าทายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

s1

นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) ร่วมกับดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะตัวแทนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ที่ 3 จากขวา) และรศ. ยืน ภู่วรวรรณ ประธานกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ (ที่ 3 จากซ้าย) จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 10 (Cubic Creative Camp 10: CCC 10)”  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้สัมผัส ความท้าทายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และกิจกรรมการทดลองต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ระดับ Junior ) และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ระดับ Master) จำนวน 120 คนทั่วประเทศ

s3

s4

 

 

Facebook Comments