ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้นาโนแฟคทอรี่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Seagate Thailand ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้นาโนแฟคทอรี่ เพื่อพัฒนานาโนเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ดร. มาร์ค เอดเวิร์ด เร  รองประธานอาวุโสและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) นายเจฟฟรี่ ดี. ไนการ์ด รองประธานบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก (ซ้ายสุด) และนางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้นาโนแฟคทอรี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างซีเกทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อพัฒนานาโนเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยมี ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments