ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับกลุ่มนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์จำนวน 30 คน พร้อมทั้งศึกษาการใช้นาโนเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวแรก กลาง) ต้อนรับกลุ่มนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6  โรงเรียนสมุทรปราการ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานเทพารักษ์ พร้อมทั้งศึกษาการใช้นาโนเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักเรียนสนใจศึกษาต่อในด้านสะเต็ม ณ โรงงานเทพารักษ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments