ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการที่สนับสนุนงานบริการของสมาคมอย่างต่อเนื่องในระดับดีเด่น และรางวัลสถานประกอบกิจการที่ได้ร่วมนำร่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand Vision Zero

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) โดย นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงานเทพารักษ์ (ซ้าย) และนางสาวเมตตา รื่นนุสาร ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงานโคราช (ขวา) รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการที่สนับสนุนงานบริการของสมาคมอย่างต่อเนื่องในระดับดีเด่น และรางวัลสถานประกอบกิจการที่ได้ร่วมนำร่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand Vision Zero จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments