ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมวิศวกรโรงงานซีเกทโคราช ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน

ทีมวิศวกรโรงงานซีเกทโคราชต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Facebook Comments