ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช (แถวที่ 2 ยืนกลาง) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

นางนวลพรรณ ใจงาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมหัวอ่านสำเร็จรูป บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช (แถวที่ 2 ยืนกลาง) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อันเกี่ยวเนื่องกับสายการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเป็นประสบการณ์สำคัญแก่นักศึกษาต่อไปในอนาคต ณ โรงงานโคราช เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments