ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา เยี่ยมชมโรงงานผลิตในโคราช 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ต้อนรับแก่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานโคราช

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวแรก กลาง) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับแก่คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานโคราช พร้อมทั้งศึกษาดูงานสายการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ออกแบบและสร้างโดยวิศวกรคนไทย รวมถึงโครงการความร่วมมือกับสถาบันภายในประเทศเพื่อพัฒนานาโนเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คณะนักเรียนในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงงานโคราช เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments