ซีเกท ประเทศไทย เปิดค่าย STEM Science Camp ร่วมกับอพวช.

ซีเกท ประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดค่าย STEM Science Camp อพวช.-ซีเกท ตอนนักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย

 

ผศ. ดร.  รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวสุทัศนี โรจนสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีเปิด “ค่าย STEM Science Camp ตอนนักประดิษฐ์พิชิตมหันภัย” ซึ่งเป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงและเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยช่วยกันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำท่วมด้วยกระบวนการทางด้านวิศวกรรมและความรู้ทางด้านสะเต็มศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments