ซีเกท ประเทศไทยมอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 140 ตัวแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งสิ้น 140 ตัวซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 80 ตัวและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 4 เทราไบต์ จำนวน 60 ตัวเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในโครงการกว่า 10 โครงการ

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) มอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งสิ้น 140 ตัวซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 6 เทราไบต์ จำนวน 80 ตัวและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุ 4 เทราไบต์ จำนวน 60 ตัวเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในโครงการกว่า 10 โครงการ โดยมี รศ. ดร. สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ

Facebook Comments