ผู้บริหารซีเกทประเทศไทย รับโล่เกียรติคุณจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) รับโล่เกียรติคุณจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ งาน NSM Alumni Day 2017

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) รับโล่เกียรติคุณจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในงาน “NSM Alumni Day 2017” โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ขวา) เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บริษัท ในฐานะที่ทางซีเกท ประเทศไทยให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของอพวช. มาโดยตลอด เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments