ซีเกท ประเทศไทย มอบเครื่องทดสอบเพื่อการค้นคว้าวิจัย แก่สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

ซีเกท ประเทศไทย มอบเครื่องทดสอบเพื่อการค้นคว้าวิจัย แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าทดลองจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) มอบเครื่องทดสอบเพื่อใช้ใน การค้นคว้าและวิจัยแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) (ขวา) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ซีเกทร่วมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าทดลองจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Facebook Comments