Shift ไม่หาย… แต่คืนคำสั่งคลิกขวาของ Taskbar

ในวินโดวส์รุ่นก่อนหน้า เมื่อเราคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมตรงทาส์กบาร์ คุณจะพบกับคำสั่งพวก Restore, Move, Size, Minimize, Maximize, Close แต่ในวินโดวส์รุ่นใหม่ๆ (ตั้งแต่ Win7, Win8) กลับกลายเป็นคำสั่งพวก Jump list ไปเสีย แต่โอกาสก็ไม่ได้หมดครับ ลองกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วค่อยคลิกขวา ก็เจอคำสั่งตัวเดิมๆ แล้ว
teera1

Facebook Comments