มทร.ธัญบุรี แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ SMEs Strong-Regular Level 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ SMEs Strong-Regular Level 2560 พร้อมเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง” กับผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SMEs Strong-Regular Level ปี 2560 โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Facebook Comments