“สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ STRONG” โครงการเพื่อผู้ประกอบการ 4 เมษายน 2560 ลงทะเบียนร่วมงานฟรี !

“สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ STRONG” หนึ่งในโครงการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้

ลิงค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี !

 http://www.thaidatadive.com/register/

โดยกิจกรรม “สร้างธุรกิจบริการสุขภาพไทยอย่างไรให้ STRONG” จะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายนนี้ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สำหรับตารางกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ภาพด้านล่าง

Facebook Comments