ฟังอีกด้าน ! จากศุลกากร พกโน๊ตบุ๊คหรือกล้องไปต่างประเทศ ต้องแจ้งทุกครั้ง จริงหรือ ?

ฟังอีกด้าน !! จากรองอธิบดีกรมศุลกากร กรณีประกาศของศุลกากรที่กำลังเป็นกระแสในเวลานี้ ที่ระบุว่านักเดินทางที่พกโน๊ตบุ๊คหรือกล้องออกไปนอกประเทศ ต้องชี้แจงกับศุลากรทุกครั้ง

คุณชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง TNN24 ชี้แจงต่อการประกาศก่อนหน้านี้ที่ว่าในกรณีประชาชนชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ พร้อมนำโน๊ตบุ๊ค หรือกล้องทุกชนิดติดตัวไปด้วย จะต้องทำหนังสือแจ้งกับศุลกากรก่อนนำออกนอกประเทศทุกครั้ง

คุณชัยยุทธ ย้ำว่า ประชาชนทั่วไปที่เป็นนักเดินทางไม่ต้องกังวลถ้ามีการพกพาโน๊ตบุ๊คออกนอกประเทศเพื่อประกอบวิชาชีพ, ใส่นาฬิกาหรือสวมสร้อยราคาแพงติดตัวไปด้วย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจดแจ้งต่อศุลกากร

เว้นแต่ประชาชนที่พกอุปกรณ์เหล่านี้ออกไปเป็นจำนวนมาก แล้วเกรงว่าเมื่อนำกลับเข้ามาประเทศไทยจะเกิดปัญหาตามมาหรือต้องเสียเวลาคอยชี้แจงกับศุลกากร แนะนำให้ประชาชนชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือขอเอกสารรับรองสำหรับเป็นหลักฐานก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญาเมื่อเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางกลับมาเข้าในประเทศ พร้อมกับมีการซื้อสินค้ากลับเข้ามารวมกันมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากร ไม่ต้องเสียภาษี แต่สำหรับสินค้าบางอย่าง เช่น สุรา, ยาสูบหรือบุหรี่ ผู้โดยสารที่นำมาเข้ามาจะได้รับการยกเว้นภาษีหากมีปริมาณไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ คือ สุรา ไม่เกิน 1 ลิตร, บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน ถ้าเกินจากที่กำหนดจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย

สามารถชมคลิปวีดีโอสัมภาษณ์เต็มจาก TNN24

Facebook Comments